1 votos

El Macbook pro de mediados de 2012 de la pantalla va negro

Mi pantalla se mantiene en negro como si se va a dormir, pero entonces no se despierta, no importa cómo muchas diversas combinaciones de teclas que me vuelva a intentarlo.

Tengo la siguiente traza de la pila en el reinicio que hace que parezca que hay potencialmente algo mal con el controlador de tarjeta de vídeo? Algunas sugerencias se agradece mucho porque mi macbook está fuera de garantía y me imagino que me va a costar mucho conseguir reparado :(

Anonymous UUID:    9E17DAD1-B81B-68B9-68CA-ABE2762E248A


Wed Dec 10 19:58:41 2014
panic(cpu 3 caller 0xffffff7f853f7f7c): "GPU Panic: [<None>] 4 0 a0 d9 9 8 0 3 : NVRM[0/1:0:0]: Read Error 0x00000100: CFG 0xffffffff 0xffffffff 0xffffffff, BAR0 0x102c00000 0xffffff81148e8000 0x0e7150a2, D0, P1/4\n"@/SourceCache/AppleGraphicsControl/AppleGraphicsControl-3.6.22/src/Apple MuxControl/kext/GPUPanic.cpp:127
Backtrace (CPU 3), Frame : Return Address
0xffffff81141db530 : 0xffffff8003022f79
0xffffff81141db5b0 : 0xffffff7f853f7f7c
0xffffff81141db680 : 0xffffff7f83b67ba4
0xffffff81141db740 : 0xffffff7f83c31ebe
0xffffff81141db780 : 0xffffff7f83c31f2e
0xffffff81141db7f0 : 0xffffff7f83e669de
0xffffff81141db860 : 0xffffff7f83c549e5
0xffffff81141db880 : 0xffffff7f83b6e65d
0xffffff81141db930 : 0xffffff7f83b6c168
0xffffff81141dbb30 : 0xffffff7f83b6d208
0xffffff81141dbc10 : 0xffffff7f83b1b5b1
0xffffff81141dbdb0 : 0xffffff7f83b1a21a
0xffffff81141dbdd0 : 0xffffff7f853c968c
0xffffff81141dbeb0 : 0xffffff7f853c9568
0xffffff81141dbf00 : 0xffffff7f853c820e
0xffffff81141dbf20 : 0xffffff800304a20a
0xffffff81141dbfb0 : 0xffffff80030d7607
   Kernel Extensions in backtrace:
     com.apple.driver.AppleMuxControl(3.6.22)[32862231-50BC-3AF6-87A2-703321AE4F90]@ 0xffffff7f853e9000->0xffffff7f853fcfff
      dependency: com.apple.driver.AppleGraphicsControl(3.6.22)[AA46D551-BE0F-33DA-93A3-8F46197BB 36F]@0xffffff7f853e1000
      dependency: com.apple.iokit.IOACPIFamily(1.4)[045D5D6F-AD1E-36DB-A249-A346E2B48E54]@0xfffff f7f84432000
      dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[2852ACFE-FD28-3C37-9B39-885201BB8D25]@0xffffff 7f836bf000
      dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.4.1)[75D81741-64C1-3941-ADFA-9D6B6C434EE4]@0 xffffff7f83abe000
      dependency: com.apple.driver.AppleBacklightExpert(1.0.4)[80899285-3952-30DA-A0F9-357C51E104 CF]@0xffffff7f853e4000
     com.apple.nvidia.driver.NVDAResman(8.2.6)[272B6397-FEDB-32FC-9035-BDD749284455] @0xffffff7f83b17000->0xffffff7f83d8afff
      dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[2852ACFE-FD28-3C37-9B39-885201BB8D25]@0xffffff 7f836bf000
      dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(2.4.1)[D41125CE-69BD-32E7-9B1D-4E83431662DD]@0xff ffff7f83b01000
      dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.4.1)[75D81741-64C1-3941-ADFA-9D6B6C434EE4]@0 xffffff7f83abe000
      dependency: com.apple.AppleGraphicsDeviceControl(3.6.22)[91D61DEC-2946-3790-8134-B808C016C4 C9]@0xffffff7f83b11000
     com.apple.nvidia.driver.NVDAGK100Hal(8.2.6)[EF73AF59-A574-3A5A-B410-7E4F2DA819B 0]@0xffffff7f83d96000->0xffffff7f83f42fff
      dependency: com.apple.nvidia.driver.NVDAResman(8.2.6)[272B6397-FEDB-32FC-9035-BDD749284455] @0xffffff7f83b17000
      dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[2852ACFE-FD28-3C37-9B39-885201BB8D25]@0xffffff 7f836bf000
     com.apple.driver.AGPM(100.14.34)[B40DF46A-AA80-39C2-BBC6-DA5DF93509AC]@0xffffff 7f853c6000->0xffffff7f853d8fff
      dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[2852ACFE-FD28-3C37-9B39-885201BB8D25]@0xffffff 7f836bf000
      dependency: com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily(5.7.1d6)[67BEDCC9-E9AB-3F32-82CE-84729F B82C0A]@0xffffff7f8443b000
      dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(2.4.1)[D41125CE-69BD-32E7-9B1D-4E83431662DD]@0xff ffff7f83b01000
      dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.4.1)[75D81741-64C1-3941-ADFA-9D6B6C434EE4]@0 xffffff7f83abe000
      dependency: com.apple.AppleGraphicsDeviceControl(3.6.22)[91D61DEC-2946-3790-8134-B808C016C4 C9]@0xffffff7f83b11000


BSD process name corresponding to current thread: kernel_task


Mac OS version:
13F34


Kernel version:
Darwin Kernel Version 13.4.0: Sun Aug 17 19:50:11 PDT 2014; root:xnu-2422.115.4~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 9477416E-7BCA-3679-AF97-E1EAAD3DD5A0
Kernel slide:   0x0000000002e00000
Kernel text base: 0xffffff8003000000
System model name: MacBookPro10,1 (Mac-C3EC7CD22292981F)


System uptime in nanoseconds: 18318862975
last loaded kext at 6922148357: org.virtualbox.kext.VBoxNetAdp 4.3.0 (addr 0xffffff7f8555e000, size 28672)
loaded kexts:
org.virtualbox.kext.VBoxNetAdp 4.3.0
org.virtualbox.kext.VBoxNetFlt 4.3.0
org.virtualbox.kext.VBoxUSB 4.3.0
org.virtualbox.kext.VBoxDrv 4.3.0
com.Cycling74.driver.WondershareAudioDevice 1.5.2
com.apple.driver.AppleGraphicsDevicePolicy 3.6.22
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 4.2.7f3
com.apple.driver.AGPM 100.14.34
com.apple.driver.ApplePlatformEnabler 2.0.9d7
com.apple.driver.X86PlatformShim 1.0.0
com.apple.filesystems.ntfs 3.11
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 124
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 2.6.3f4
com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver 2.6.3f4
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.5.13
com.apple.driver.AppleHDA 2.6.3f4
com.apple.driver.AppleBacklight 170.4.11
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.iokit.IOBluetoothUSBDFU 4.2.7f3
com.apple.GeForce 8.2.6
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.2.5
com.apple.driver.AppleIntelHD4000Graphics 8.2.8
com.apple.driver.AudioAUUC 1.60
com.apple.driver.AppleSMCPDRC 1.0.0
com.apple.driver.AppleSMCLMU 2.0.4d1
com.apple.driver.AppleMuxControl 3.6.22
com.apple.driver.AppleLPC 1.7.0
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 4.2.7f3
com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri 8.2.8
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.0d1
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AppleHWAccess 1
com.apple.nvidia.NVDAStartup 8.2.6
com.apple.driver.AppleThunderboltIP 1.1.2
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 240.2
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyEventDriver 240.2
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 240.2
com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 3.0.1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeLZVN 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.BootCache 35
com.apple.driver.XsanFilter 404
com.apple.driver.AppleUSBHub 683.4.0
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.6.0
com.apple.driver.AppleSDXC 1.5.2
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 3.8.1b2
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 700.20.22
com.apple.driver.AppleAHCIPort 3.0.5
com.apple.driver.AppleUSBXHCI 683.4.0
com.apple.driver.AppleUSBEHCI 660.4.0
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0
com.apple.driver.AppleACPIButtons 2.0
com.apple.driver.AppleRTC 2.0
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC 2.0
com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 217.92.1
com.apple.nke.applicationfirewall 153
com.apple.security.quarantine 3
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 217.92.1
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.iokit.IOSerialFamily 10.0.7
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.6.7
com.apple.driver.DspFuncLib 2.6.3f4
com.apple.vecLib.kext 1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily 98.23
com.apple.nvidia.driver.NVDAGK100Hal 8.2.6
com.apple.nvidia.driver.NVDAResman 8.2.6
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.12d1
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.0.4
com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.6.22
com.apple.driver.X86PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 5.7.1d6
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.12d1
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 4.2.7f3
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 98.23
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.6.22
com.apple.driver.AppleHDAController 2.6.3f4
com.apple.iokit.IOHDAFamily 2.6.3f4
com.apple.iokit.IOAudioFamily 1.9.7fc2
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.14
com.apple.iokit.IOSurface 91.1
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.2.7f3
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.8
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.4.1
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.4.1
com.apple.driver.AppleThunderboltEDMSink 2.1.3
com.apple.driver.AppleThunderboltDPOutAdapter 3.1.7
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter 3.1.7
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily 3.1.7
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter 1.4.5
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 240.10
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 660.4.0
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 650.4.0
com.apple.driver.AppleUSBComposite 656.4.1
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI 2.0.1
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 3.3.1
com.apple.iokit.IOUSBUserClient 660.4.2
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.0.3b4
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b5
com.apple.iokit.IO80211Family 640.36
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.2
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.6.5
com.apple.iokit.IOUSBFamily 686.4.1
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.0
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.security.sandbox 278.11.1
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.security.TMSafetyNet 7
com.apple.driver.AppleKeyStore 2
com.apple.driver.DiskImages 371.1
com.apple.iokit.IOStorageFamily 1.9
com.apple.iokit.IOReportFamily 23
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 2.0
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
com.apple.kec.corecrypto 1.0
com.apple.kec.pthread 1
Model: MacBookPro10,1, BootROM MBP101.00EE.B02, 4 processors, Intel Core i7, 2.3 GHz, 8 GB, SMC 2.3f35
Graphics: Intel HD Graphics 4000, Intel HD Graphics 4000, Built-In
Graphics: NVIDIA GeForce GT 650M, NVIDIA GeForce GT 650M, PCIe, 1024 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80AD, 0x484D54333531533642465238432D50422020
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80AD, 0x484D54333531533642465238432D50422020
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xEF), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.100.22)
Bluetooth: Version 4.2.7f3 14616, 3 services, 15 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en0
Serial ATA Device: APPLE SSD SM256E, 251 GB
USB Device: Hub
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in)
USB Device: Hub
USB Device: Hub
USB Device: BRCM20702 Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad
Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 23.4

2voto

MDeSchaepmeester Puntos 66

Malas noticias? Su GPU es defectuoso. Buenas noticias? Apple lanzó un programa de reparación para reparar MacBook Pro de máquinas vendidas entre febrero de 2011 y febrero de 2013, que tienen problemas con la distorsión de vídeo, no hay video, o inesperado del sistema se reinicia.

(tomado de macrumors.com)

0voto

ScunnerDarkly Puntos 1590

Sucede esto cuando usted está usando la gráfica integrada (cuando se ejecuta únicamente en la energía de la batería)?

Mi consejo sería la realización de restablecer el SMC luego ver qué pasa. Si el problema persiste conseguir el asimiento de un disco duro USB e instalar una copia limpia de OS X, y luego ver si te dan exactamente el mismo problema cuando el sistema se va a dormir.

Si usted tiene el mismo problema que se apuntan a un problema de hardware, posiblemente una GPU re-bola/re-flujo (un dolor, pero en última instancia, mucho más barato que comprar una nueva o incluso de segunda mano MacBook).

Y, si usted no tiene cualquier problema, usted puede simplemente copia de seguridad con Time Machine, borrar su unidad y vuelva a instalar - a un costo de nada excepto el tiempo.

AppleAyuda.com

AppleAyuda es una comunidad de usuarios de los productos de Apple en la que puedes resolver tus problemas y dudas.
Puedes consultar las preguntas de otros usuarios, hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X